NULL

BẢNG GIÁ GIÁM SÁT XÂY DỰNG - Tekhome

Báo giá này có hiệu lực từ ngày 15/6/2020 cho đến khi có thông báo mới.
Để hiểu rõ tầm quan trọng của việc giám sát xây dựng và quy trình thực hiện. Quý khách có thể tham khảo thêm Tại đây